Chép đoạn code này vào trước Kỹ thuật quản lý đàn - TRẠI HEO RỪNG PHÚ HỮU
  • Facebook
  • Wtitter
  • google
  • Youtube
Hotline:
08 2204 0104 - 0982 459 303 (Mr. Điểu)

Kỹ thuật quản lý đàn

16-01-2016

 

TRANGTRẠI CHĂN NUÔI HEO RỪNG PHÚ HỮU

TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

GCNĐK:208/GCN-CCKL-Mãsố:HCM-15/Q9,Ngày 31/12/2010

THEO DÕI LÝ LỊCH HEO RỪNG-GiỐNG : HRTL(Sus scrofa)


 


 


 


 


 


 


 

Chuồng A1


 


 


 


 


 

Sinh sản 

Số tai

Trọng lượng

Ngày lấy giống

Ngày sinh

Số lượng bầy

lần II

Bố

Mẹ

(kg)

 

A1

 

50

 

 

 

 

 

A16

42

28/12/2010

22/4/2011

8 (3c)

 

 

A25

40

30/12/2010

24/4/2011

9 (5c)

 

 

A27

45

25/12/2010

19/4/2011

8 (4c)

 

 

A32

40

1/1/2011

25/4/2011

7 (4c)

 

 

A39

44

26/12/2010

20/4/2011

10 (5c)


 


 


 


 


 


 


 

Chuồng A2


 


 


 


 


 

Sinh sản 

Số tai

Trọng lượng

Ngày lấy giống

Ngày sinh

Số lượng bầy

lần I

Bố

Mẹ

(kg)

 

A7

 

40

 

 

 

 

 

A46

30

24/12/2010

18/4/2011

5 (2c)

 

 

A58

32

23/12/2010

17/4/2011

6 (2c)

 

 

A61

31

25/12/2010

19/4/2011

5 (1c)

 

 

A72

33

20/12/2010

14/4/2011

6 (3c)

 

 

A94

30

18/12/2010

12/4/2011

4 (1c)